Logo Национален археологически институт с музей
Българска академия на науките
Национален историко-археологически резерват "Преслав"
Фотоархив - планове и фотографии

         Екран  027 от 033    Първи   Предишен   Следващ   Последен 

This space is for future development of the page ---------------------------This space is for future development of the page

Pistiros2 Pistiros2 Pistiros2

     
1980 г. – Стремена от гробна яма в централния двор между дворците 1980 г.- Хоросаново бъркало на строителното ниво на дворците във вътрешния двор между сградите 1980 г. – Тронната палата с колоната пред югоизточния ъгъл, в дъното се се вижда Западният дворец със стените след консервационно-реставрационните дейности