Logo Национален археологически институт с музей
Българска академия на науките
Национален историко-археологически резерват "Преслав"
Фотоархив - планове и фотографии

         Екран  028 от 033    Първи   Предишен   Следващ   Последен 

This space is for future development of the page ---------------------------This space is for future development of the page

Pistiros2 Pistiros2 Pistiros2

     
1981 г. – Мраморни плочи от облицовката на цокъла на Тронната зала 1985г. – Оловен печат на византийски сановник от некропола на южния двор – ХІ в. 1985г. – Оловен печат на византийски сановник от некропола на южния двор – ХІ в.