Logo Национален археологически институт с музей
Българска академия на науките
Национален историко-археологически резерват "Преслав"
Фотоархив - планове и фотографии

         Екран  001 от 033    Първи   Предишен   Следващ   Последен 

This space is for future development of the page ---------------------------This space is for future development of the page

Pistiros2 Pistiros2

   
1909-1911г.–Разкопки на манастира в местн.Патлейна от Й. Господинов. Пощенска картичка. 1911 г. – Разкопки в Патлейна на Й. Господинов