Logo Национален археологически институт с музей
Българска академия на науките
Национален историко-археологически резерват "Преслав"
Фотоархив - планове и фотографии

         Екран  033 от 033    Първи   Предишен   Следващ   Последен 

This space is for future development of the page ---------------------------This space is for future development of the page

Pistiros2 Pistiros2

   
1981 г. – Тронна зала. Декоративна система ( арх.М.Иванова). 1995 г. – Главните дворцови сгради. Опит за реконструкция (арх. М.Иванова)