Logo Национален археологически институт с музей
Българска академия на науките
Национален историко-археологически резерват "Преслав"
Фотоархив - планове и фотографии

         Екран  002 от 033    Първи   Предишен   Следващ   Последен 

This space is for future development of the page ---------------------------This space is for future development of the page

Pistiros2 Pistiros2

   
1909 г.- Керамична икона на Св.Теодор – първи опит за реконструкция 1914 г. – Едни от първите учени-археолози на България в Народния археологически музей – София: Г.Кацаров,Р.Попов,Й.Господинов и Н.Мушмов