Logo Национален археологически институт с музей
Българска академия на науките
Национален историко-археологически резерват "Преслав"
Фотоархив - планове и фотографии

         Екран  026 от 033    Първи   Предишен   Следващ   Последен 

This space is for future development of the page ---------------------------This space is for future development of the page

Pistiros2 Pistiros2 Pistiros2

     
1978 г. – Вътрешния двор. Стилобат за колонада на портик пред източната фасада на Западния дворец 1980 г. – Триделната дворцова постройка, Тронната палата и крепостната стена, разделяща вътрешния двор през първия период 1980 г. – Декоративен пояс о облицовките на Тронната палата