Logo Национален археологически институт с музей
Българска академия на науките
Национален историко-археологически резерват "Преслав"
Фотоархив - планове и фотографии

         Екран  006 от 033    Първи   Предишен   Следващ   Последен 

This space is for future development of the page ---------------------------This space is for future development of the page

Pistiros2 Pistiros2 Pistiros2

     
1962 г. – „Сарай Ери” – Могилата образувана от разрушенията на главните дворцови сгради и разкритите части от Тронната палата 1962 г. – „Сарай Ери” – Могилата образувана от разрушенията на главните дворцови сгради и разкритите части от Тронната палата 1962 г. – „Сарай Ери” – Могилата образувана от разрушенията на главните дворцови сгради и разкритите части от Тронната палата