Logo Национален археологически институт с музей
Българска академия на науките
Национален историко-археологически резерват "Преслав"
Фотоархив - планове и фотографии

         Екран  004 от 033    Първи   Предишен   Следващ   Последен 

This space is for future development of the page ---------------------------This space is for future development of the page

Pistiros2 Pistiros2

   
Мраморна плоча от облицовката на цокъла в дворцовите сгради, събрани от различни постройки, в които били преизползвани при строителството в района през XVII в. 1897 г. – Платформа на амвон от VІ в преизползвана във Владетелската църква