Logo Национален археологически институт с музей
Българска академия на науките
Историко-археологически резерват "Сборяново". Фотогалерия

         Екран  017 от 018    Първи   Предишен   Следващ   Последен 

This space is for future development of the page ---------------------------This space is for future development of the page

Sborianovo1 Sborianovo1 Sborianovo1

     
Могила 13. Микробиоложки изследвания. Могила 13. Палеосеизмични изследвания. Могила 13. Човешки и животински кости в камерата.