Национален археологически институт с музей
Българска Академия на Науките
Национален историко-археологически резерват "Преслав"Изтегляне (download) на видеоклип.

Времето за изтегляне зависи от

скоростта на интернет връзката.

За да започнете изтеглянето,

(download) натиснете бутона:

Изтегляне на видеоклип