Logo Национален археологически институт с музей
Българска академия на науките
Национален историко-археологически резерват "Преслав"
Снимки от въздуха

         Екран  001 от 009    Първи   Предишен   Следващ   Последен 

This space is for future development of the page ---------------------------This space is for future development of the page

Pistiros2 Pistiros2 Pistiros2

     
Велики Преслав- укрепленията Велики Преслав-изглед от външната стена към изток Граждански комплекс във Външния град