Logo Национален археологически институт с музей
Българска академия на науките
Национален историко-археологически резерват "Плиска"
Галерия от планове и фотографии на архитектурни паметници съоръжения и находки - част III

         Екран  018 от 023    Първи   Предишен   Следващ   Последен 

This space is for future development of the page ---------------------------

Pistiros2 Pistiros2 Pistiros2

     
Кръстовидна писцина в баптистерия на Голямата базилика Каменни саркофази източно от Голямата базилика Разкопки на верижната сграда от Архиепископията при Голямата базилика