Пистирос - Еmporion Pistiros

Интернет връзки:Аерофотоснимка от ДО 02-276/18.12.2008 „Долината на р. Струма – път на цивилизации”