Logo Национален археологически институт с музей
Българска академия на науките
Археологически обект Пистирос. Възстановка на крепостта

         Екран  001 от 016    Първи   Предишен   Следващ   Последен 

This space is for future development of the page ---------------------------This space is for future development of the page

Pistiros2 Pistiros2 Pistiros2

     
Фази от реконструкцията на канализационната система Фази от реконструкцията на канализационната система Фази от реконструкцията на канализационната система