Logo Национален археологически институт с музей
Българска академия на науките
Археологически обект Пистирос. Снимки от разкопки

         Екран  096 от 099    Първи   Предишен   Следващ   Последен 

This space is for future development of the page ---------------------------This space is for future development of the page

Pistiros2 Pistiros2 Pistiros2

     
Етап от проучване на яма № 253, кв. А2 Етап от проучване на яма № 256, кв. А2 Етап от проучване на яма № 254, кв. А2