Национален Археологически Институт с Музей
Българска Академия на Науките
Археологически обект Пистирос - Emporion Pistiros. Презентация на крепостта.Изтегляне (download) на видеоклип.

Времето за изтегляне зависи от

скоростта на интернет връзката.

За да започнете изтеглянето,

(download) натиснете бутона:

Изтегляне на видеоклип