Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт с Музей

___<<  ___<     001    >002   >>721

Вид:Глава
Наименование:Артемида
Материал:бронз
Размери:Вис. 7.5 см
Бронзова главичка на Артемида. Представена е с висока, накъдрена прическа.

Редакция 2010-12-08